top of page

ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Samtidig skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med temaet og eventuelt håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Vi bygger på verdier og etiske retningslinjer som grunnlag for vårt arbeid med å ivareta menneskerettigheter og et inkluderende og godt arbeidsmiljø.

 

Oppfølging av våre samarbeidspartnere

Vi arbeider aktivt og systematisk med å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre underentreprenører.

For å bidra til å fremme lovens formål, har vi utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger. Vi har også utarbeidet prosedyrer for oppfølgning og rapportering om resultatene fra vurderingene.

 

Offentlig redegjørelse og informasjon

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til Geir Svendsen Entreprenør AS vil bli offentliggjort på våre hjemmesider.

Link til Redegjørelse 2022

 

Åpenhetsloven gir enhver rett til å få informasjon fra oss om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Forespørsler kan rettes skriftlig til firmapost@gsas.no

 

For mer informasjon om åpenhetsloven se

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

bottom of page