ELVEKANTEN BOLIGOMRÅDE

Elvekanten Alta. Vi er utbygger av område på det som tidligere var Kronstad Camping i Alta.

 

I det idylliske området langs elven planlegges det bygging av om lag 150 boenheter.

Leilighetstørrelsene i byggetrinn 1 varierer fra 43,5 til 113 kvadratmeter. 

Utbyggingen er planlagt i 4 byggetrinn. Totalt skal det bygges 8 boligblokker

Planlagt salgstart er mai-juni 2018. 

1/5