1/6

Tollevikbergan 2

Beskrivelse av arbeidet:

Bygging av 16 leiligheter samt parkeringskjeller

Byggeår: 2019-2020

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggherre: Altafjord Panorama AS

Omfang Areal: N/A

Sted: Alta