top of page

MILJØPOLICY

I Geir Svendsen Entreprenør AS skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte, overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet.


For å fremme faglig og personlig utvikling, vil ansatte få intern eller ekstern opplæring, etter behov.


Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger, materiell og utstyr, forhindre belastning på det ytre miljø og klima.


Prosjekter skal utføres uten skade eller ulempe for byggherre, brukerne eller på omgivelser, ytre miljø eller klima.


Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer, både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

 

Offentlig miljørapport 

Miljørapporten til Geir Svendsen Entreprenør AS vil bli offentliggjort på våre hjemmesider.

Link til Miljørapport for 2023

bottom of page